Acampada social de primavera

    Del 03 d´Abril al 05 de Juliol

DATES: DEL 03 d’ABRIL AL 5 DE JULIOL

L’acampada es farà a la zona D del càmping, amb connexió elèctrica de 10 Amp.

PREU: 655 € PER UNITAT FAMILIAR DE FINS A CINC MEMBRES.

530 € PER UNITAT FAMILIAR DE NOMÉS DOS MEMBRES.

INCLOU: Fins a cinc (o dues) persones (unitat familiar) + 1 cotxe + 1 caravana + electricitat (10A).

Caps de setmana de Divendres a les 16:00 h. fins Diumenge a les 22:00 h.

Setmana Santa: de Dijous Sant a les 16:00 h. fins Dilluns de Pasqua a les 22:00 h.

1er de maig: de Dijous 30/04 a les 16:00 h. fins el diumenge a les 22:00h. Segona Pasqua (29/05): de Divendres a les 16:00 h. fins el Dilluns a les 22:00 h.

Sant Joan: de Dimarts 23/06 a les 16:00 h. fins el Dijous 24/06 a les 22:00 h.

EXTRES: Per unitats familiar de 6 membres: 65 € per persona i estada.

Animal de companyia: 30 € per tota l’estada.

Estada diària setmana de Sant Joan, preu per nit extra:

19 € per unitat familiar de dos membres.

22 € per unitat familiar fins a cinc membres

Estada diària del 29 de Juny  al 03 de Juliol: 89 € per unitat familiar de dos membres.

99 € per unitat familiar fins a cinc membres

Estada post acampada, setmana del dilluns 06 al diumenge 12 de juliol:

185 € per unitat familiar de dos membres.

195 € per unitat familiar fins a cinc membres.

TAXA TURÍSTICA NO INCLOSA: A pagar el primer cap de setmana d’estada al càmping.

Nits extres i visites, s’han de registrar a Recepció i s’aplicarà la tarifa vigent.

INSCRIPCIONS: AL CLUB, ELS DIES 24, 25 i 26 DE FEBRER I TAMBÉ VIA MAIL.

Cal portar (o enviar per mail) el full d’inscripció complimentat, l’autorització dels drets d’imatge signat i el comprovant de la transferència del primer pagament.

Les parcel·les s’assignaran correlativament per ordre d’inscripció, sense deixar-ne cap de buida.

PAGAMENTS:

PRIMER PAGAMENT = 355 € + persona extra i/o gos (si s’escau).

Els socis amb persona suplementària i/o gos, hauran d’afegir els imports de 65€ i/o 30€ respectivament, en aquest primer pagament.

SEGON PAGAMENT = 300€ 175 € per a unitats familiars de només dos membres.

Cal fer l’ingrés i entregar el comprovant al càmping abans del 4 de Maig.

L’ import de l’estada, serà abonat directament al número de compte, titularitat del Càmping Mas Sant Josep S.L.:

- Banc de Santander: ES86 0075 0200 0906 0128 2793

En el comprovant de les transferències, és imprescindible indicar:

Nom del soci titular i Caravàning Club d’Osona.

OBSERVACIONS: L’entrada, instal·lació i muntatge de les caravanes, serà a partir de les 16 h. del dia 03 abril.

Les caravanes que provinguin de pàrquings ho faran durant la setmana del 30 de març.

L’últim dia d’acampada el 5 de Juliol, es tindrà de deixar lliure la parcel·la abans de les 12h.

Els socis que vulguin fer alguna de les estades diàries extres, caldrà que ho comuniquin amb 15 dies d’antelació a la recepció del càmping i facin el corresponent pagament.